בודק שכר מוסמך משרד העבודה צריך להיות מומחה לענייני שכר, בודק זה צריך להיות בעל תואר של רואה חשבון, וכן בעל רישיון כי מדובר על בודק שכר מוסמך.

מדובר על חוק אשר נכנס לתוקפו ביוני 2012, וכן חוק זה נועד על מנת להגן על עובדי הקבלן מול המעסיקים.

חוק זה הינו חוק אשר יכול לבצע עיצומים כספיים רבים במקרה של הפרת חוקים הקשורים לעובדים שכירים.

חוק זה הינו מעולה מכיוון שבאמצעותו עובדי הקבלן יכולים להיות בטוחים כי אין למעסיק או לקבלן שום אפשרות לשחק להם עם השכר.

בודק שכר מוסמך משרד העבודה – כיצד מתבצעת הבדיקה?

הבדיקה יכולה להתבצע רק על ידי בודק שכר מוסמך משרד העבודה על מנת שתוכל להתבצע בצורה המקצועית והטובה ביותר.

לבדיקה קיימים כמה תהליכים:

  • בודק מוסמך יבדוק את כל רכיבי השכר על פי כל החוקים הקיימים.
  • העברה של כל הליקויים אל חברת הקבלן בה התבצעה הבדיקה.
  • בדיקת כל התיקונים החוזרים מחברת הקבלן.
  • לסיום, מתקבל דוח חתום על ידי הבודק המוסמך.

כל אלו הינם תהליכים הכרחיים לביצוע הבדיקה בצורה הטובה והמקצועית ביותר.

לכן, חשוב מאוד לבדוק כי אכן הנכם מזמינים בודק שכר מוסמך משרד העבודה על מנת שיוכל לבצע את הבדיקה בצורה המקצועית ביותר.

מהו תפקידו העיקרי של בודק שכר מוסמך?

תפקידו העיקרי של בודק שכר מוסמך משרד העבודה יהיה לבדוק כי עובדי קבלן אשר מועסקים דרך חברת קבלן בעבודות שונות מקבלים את כל הזכויות המגיעות להם על פי החוק הקיים.

כל מנהל חברה אשר דואג להזמין שירות ל בודק שכר באופן קבוע לכל תקופה מסוימת יהיה יכול להיות מוגן מפני תביעות שונות היכולות להגיע אליו, וכן מפני קנסות של משרד העבודה.

בודק שכר מבצע את הבדיקה בצורה המקצועית והטובה ביותר, וכן במידה וקיימים ליקויים שונים מעביר את הליקויים אל הנהלת החברה על מנת שיוכלו לתקן את כל הנדרש בצורה הטובה ביותר.

בנוסף, בודק שכר מוסמך יכול להגיש בקשה על מנת שיוכל להפחית קנסות אשר ניתנו בעבר לאותה חברה, וכן נותן חוות דעת עבור מעסיקים שונים.