חברת BI

עודף של מערכת מידע אשר הינה תפעולית בחברה – אי אר פי, סי אר אם, אם אי אס וכיוצא בזה והתחרות בעולם זה אשר מסבה דרישה של אינפורמציה בטוב טעם, הפכו את חברת BI והוויזואליציה לאלמנט אשר הינו משמעותי אשר מחויב בשאלות, כמו למשל – איך לממש את הדרישה הבאה או באיזה אמצעי של בינה עסקית להחליט? חשים מוצפים לפעמים מהאינפורמציה אשר הינה ניכרת שקיים בתחום זה. התחום בנושא הנ"ל  הינה שעל מנת לבצע החלטה של מענה – בינה עסקית דורשת אמצעי של BI אשר ינתח את כל הנתונים ויעזור בידכם להחליט החלטה, כמו כן, עולם הבינה עסקית משתנה עד בלי די ומזה כמה יביא מגיחה וריאציה אשר הינה שונה או פיצ'ר אשר נותן מעלה עבור כלי אחד או למשנהו. מחויבים לקושיות הללו בצורה של מדי יום וציינו המלצות אשר יסייעו בידכם להתוות נתיב בתוך חברת BI.

איך לבחור חברת BI עם מוצר מנצח – כל מיני המלצות – 

– בנו מערכת של בינה עסקית מודולרית – בדרך של רובד, הדבר שמא מהווה המלצה הכי משמעותית. אמצעי בינה עסקית ספציפי לשם דבר מה אבל עלותו רבה ואינכם יכולים לרכוש ממנו די היתרים, הקמה של מערכת בינה עסקית מודולרית תעניק בידכם סקלביליות במחיר מופחת ואפשרות ליהנות משפה בודדה במנעד רב של אמצעים עם כל מיני מאפיינים. בנוסף לכך, רובד של אינפורמציה שלכם עשוי להיות מצוין בכמה אמצעי תצוגה. בכל אופן, רובד של אינפורמציה שלכם ולא של מי שמכר בקרבכם את האמצעי.

בצעו וידוא של דרישות טרם חדירה לפרוצדורה – מערכת בינה עסקית אינה אלמנט של מדף, כי אם אלמנט אשר הינו הלים לקהל היעד שלכם, בשל כך הדבר משמעותי ביותר לבדוק כהלכה את הצרכים ואת הדרישות בטרם החלטה על אמצעי. כדאי לכם לשאול בינכם לבין עצמכם כמה שאלות אשר הינן עסקיות, שיכוונו עמכם לנתונים  ממשיים להחלטה של הכלי אשר הינו הכי הולם אתכם.