Tag Archives: קבוצת בזן

כאשר אנחנו חושבים על קבוצת בזן, רבים מאיתנו למעשה חושבים על זיקוק של נפט. עולה בראש שלנו התמונה של בתי הזיקוק בחיפה, או אותן "לבניות" בשמן המוכר. עם זאת, חשוב להבין שהיום בזן היא הרבה מעבר לכך. בפועל מדובר כאן